rijles

rijles: 10 praktische tips & nuttige informatie

Begin met theorie

Als je snel je rijbewijs wilt halen, is het heel nuttig om al van tevoren met je theorie te beginnen. Iedereen moet geslaagd zijn voor het theorie-examen om het praktijkexamen te mogen doen, dus eens moet het toch gebeuren. Als je eerst de theorie leert, helpt dat ook bij je rijlessen. Je herkent namelijk situaties en borden uit het boekje, en hoeft dus niet meer tijdens de lessen te vragen wat je op bepaalde momenten moet doen. Je mag alleen theorie-examen doen als je de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt.

Geldbesparend

Hoe sneller je slaagt, hoe goedkoper je uit bent. Als je eerst je theorie goed geleerd hebt voordat je aan de praktijk begint ben je dus hoogstwaarschijnlijk goedkoper uit dan wanneer je halverwege begint met leren.

Het nieuwe theorie-examen

Vanaf 1 januari 2008 zijn er wat wijzigingen in het theorie-examen doorgevoerd. Het examen bestaat uit drie onderdelen: veertig vragen over wetten en verkeersregels, 10 vragen over verkeersinzicht en risico’s en ten slotte 5 vragen over gevaarherkenning. Verkeersinzicht houdt in dat je niet alleen weet wat er in de wet geregeld is, maar in het bijzonder wat in een bepaalde situatie verstandig is om te doen. Het onderdeel gevaarherkenning is nieuw. Met vragen word je voor een keuze gesteld: laat je in een bepaalde situatie het gas los, ga je remmen of doe je niets (gewoon doorrijden met dezelfde snelheid).

Het theorie-examen duurt bij elkaar een uur. Voor een theorie-examen betaal je € 31,40 (2008). Heb je 44 vragen goed beantwoord, dan ben je geslaagd. De antwoorden bestaan uit ja/nee vragen, meerkeuze vragen en open vragen. De vragen worden gesteld via beelden van verkeerssituaties op grote beeldschermen. De vragen worden beantwoord met drukknoppen in de tafel.

Het afnemen van het examen duurt drie kwartier. Daarna stelt de computer in een kwartier de uitslag vast. Dit maakt het mogelijk je certificaat meteen mee naar huis te nemen als je geslaagd bent. Is het niet gelukt? Dan krijg je een uitslagformulier mee. Hierop staan de examenonderwerpen vermeld, waar je niet, niet goed of te laat op hebt geantwoord.

Actief deelnemen

Om zo snel mogelijk je rijbewijs te kunnen halen is het belangrijk dat je ook buiten de lessen actief deelneemt aan het verkeer. Dit betekent dat je goed meekijkt als je bij iemand in de auto zit, of dat je op de fiets alle borden en verkeerssituaties in de gaten houdt. Ook al ben je niet aan het lessen, probeer toch op te letten hoe bestuurders reageren op bepaalde gebeurtenissen in het verkeer. Dit kun je allemaal weer in je eigen rijles toepassen als je goed oplet.

Het zal vruchten afwerpen als je de moeite neemt je voor een volgende rijles alvast goed voor te bereiden. Vraag aan je rijinstructeur wat er in de volgende les behandeld gaat worden. Je kunt alvast wat zaken in het theorieboek opzoeken. Als je meerijdt met iemand, kun je aan de bestuurder vragen hoe deze bepaalde handelingen doet, waar hij op let en of hij tips heeft. Op deze manier zul je het rijden wat sneller onder de knie krijgen.

Beginnersrijbewijs

Heb je het rijbewijs (tegenwoordig kun je beter spreken van rijdocument) gehaald? Gefeliciteerd! Iedereen die een Nederlands rijbewijs haalt, valt onder een speciale regeling: de ‘Regeling beginnende bestuurders’. Er gelden voor de beginnende bestuurder strengere regels voor een periode van vijf jaar. Voor bepaalde zaken krijgen de nieuwe weggebruikers strafpunten. Dit gebeurd bijvoorbeeld wanneer zij worden aangehouden voor bumperkleven, voor een snelheidsovertreding van meer dan dertig kilometer per uur en het veroorzaken van ongevallen waarbij mensen gewond raken. Het rijbewijs wordt in beslag genomen (geschorst) als iemand voor een derde keer is aangehouden en veroordeeld. De bestuurder moet meewerken aan een rijvaardigheidsonderzoek. Blijkt hieruit dat de bestuurder niet rijvaardig wordt geacht, dan wordt het rijbewijs ongeldig verklaard.

De periode van de ‘Regeling beginnende bestuurders’ gaat in op de datum van afgifte. Het geldt alleen voor rijbewijzen die zijn afgegeven na 30 maart 2002. Beginnend staat hier dus voor onervaren. Er zijn nog meer regels aangepast voor de nieuwkomers in het verkeer. Wat het rijden onder invloed van alcohol betreft, gelden voor beginnende bestuurders lagere percentages dan voor bestuurders met meer rijervaring. De alcohollimiet is vastgesteld op 0,88 ug/l. (0,2 promille). Beginnende bestuurders komen dus bij een lager promillage in aanmerking voor een educatieve maatregel of een onderzoek naar de geschiktheid.

Vanaf 1 oktober 2008 loopt de asociale weggebruiker, beginner of niet, evengoed het risico verplicht op cursus te moeten. Dit geldt voor gedrag als bumperkleven, rechts inhalen, onnodig op de vluchtstrook rijden, enzovoorts. De politie kan de bestuurder naar het CBR verwijzen. Deze beoordeelt of de overtreder in aanmerking komt voor de Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer (EMG). De maatregel gaat overigens ook op den duur voor bromfietsers gelden.

Examenvoorbereiding

Zorg dat je zo weinig mogelijk redenen hebt om zenuwachtig te zijn voor je theorie- of praktijkexamen. Bereid je daarom goed voor. Maak ruim van tevoren een pakketje klaar met alles wat je mee moet nemen. Niets is zo stressvol als het zoeken van je identiteitsbewijs op het laatste moment!
Zorg dat je genoeg gegeten en gedronken hebt, zodat je niet onwel raakt door een lege maag. Dit leidt alleen maar af. Let er ook op dat je juist weer niet te veel eet of drinkt, ook hiervan kun je je niet lekker voelen.

Concentratie is van groot belang bij het lessen en bij het examen. Je lessen benut je het best als je goed uitgerust bent. Als je moe bent let je minder goed op, is je concentratie sneller weg en reageer je later. Hierdoor kun je onnodige fouten gaan maken.

Het is vanzelfsprekend dat je op het praktijkexamen er helemaal topfit bij moet zitten. Zorg dus dat je voldoende slaap hebt gehad en geen andere dingen aan je hoofd hebt die je afleiden.

Het rijexamen

Je rijinstructeur verzorgt de aanvraag voor het praktijk rijexamen bij het CBR.
Voor het praktijkexamen, dien je het volgende mee te nemen:

• De oproepkaart
• Een geldig theoriecertificaat
• Een geldig legitimatiebewijs
• Een ingevuld formulier 'Zelfreflectie'
• Eventueel het adviesformulier dat je hebt gekregen na de tussentijdse toets als je via de RIS methode lessen hebt genoten

Het praktijk rijexamen duurt 55 minuten. Je maakt van tevoren kennis met de examinator, die uitleg geeft over de gang van zaken tijdens het examen. Je doet op de parkeerplaats een ogentest. Hierbij moet je het kenteken van een door de examinator aangewezen auto oplezen. Je zult vervolgens een aantal voorbereidinghandelingen en controlehandelingen uit moeten voeren. Tijdens de rit die hierop volgt, let de examinator op de manier waarop je de auto beheerst en of het voldoende is. Hij let op je kijkgedrag, of je op een juiste wijze aan het verkeer deelneemt (verleen je voorrang, hou je genoeg afstand, enzovoorts). Daarnaast moet je een aantal bijzondere verrichtingen verrichten (tenzij je daar vrijstelling van hebt gekregen). Je hoeft niet helemaal foutloos te rijden. Het gaat vooral om je rijgedrag en of je goed op het verkeer reageert. De examinator moet beslissen of je in staat bent zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.
Als je eindelijk toe bent aan je praktijkexamen wil je natuurlijk koste wat kost slagen. Iedereen is dan ook extra gespannen voor de grote test. De examinator weet dat. Meestal probeert hij een ontspannen praatje met je te houden. De truc is om de zenuwen om te zetten in gezonde spanning. Zo ben je extra alert, kun je goed nadenken over wat je precies moet doen en wat er verwacht wordt.
Als je genoeg lessen hebt gehad, ben je als het goed is zeker genoeg over je rijgedrag om je examen te doen. Zorg dat je je eigen rijstijl blijft hanteren tijdens het examen. Er doen veel verhalen de ronde over mensen die de eerste keer zakten omdat ze te voorzichtig reden, en de volgende keer omdat ze juist te zeker reden. Vaak is dit het gevolg van overcompensatie: ze proberen minder (on)zeker over te komen waardoor het juist weer overdreven wordt en doorslaat naar het andere uiterste. Probeer dus de gulden middenweg te vinden.

Nieuwe regels

Ga niet uit oude theorieboeken alvast je informatie halen of bestuderen. Je kunt beter meteen de nieuwe uitgave halen. Er is de laatste tijd nogal wat veranderd in de regels voor het verkeer. Per 1 april 2008 zijn bijvoorbeeld ook een aantal zaken veranderd. Hieronder volgt een opsomming van wat er onder andere per 1 april 2008 veranderd is.

Daglichten

Heeft je auto speciale “daglichten”, dan mogen die nu ook gebruikt worden om de auto overdag beter zichtbaar te maken.

Mistlampen

Als de mistlampen branden hoeven de dimlichten niet meer aan. Deze regel is veranderd omdat tegenliggers verblind kunnen raken door de reflectie met het eigen dimlicht.

Passagiers

Passagiers mogen uitsluitend vervoerd worden op een echte zitplaats, die gemaakt is voor een volwassene tijdens het rijden. Een geïmproviseerde zitplaats is dus een overtreding. De zitplaats in de camper tijdens het rijden gebruiken, is ook niet meer toegestaan. Uitzonderingen zijn passagiers die gebruik maken van een rolstoel en kinderen tot 1,35 meter mogen op een standaard of ingebouwd bankje in een stationwagen mee.

Puntstuk

In de nieuwe verkeersregels komt het nieuwe woord “puntstuk” voor. Het is een vlak op het wegdek op de plaats waar wegen zich splitsen of bij elkaar komen. Puntstukken mogen niet gebruikt worden, tenzij het puntstuk in een spitsstrook ligt. Bestuurders die deze spitsstrook volgen mogen wel over het puntstuk heen rijden.

Autogordels

Eén van de nieuwste regels is dat er zoveel passagiers mee mogen rijden, als er autogordels in de auto aanwezig zijn. Heeft de achterbank maar twee gordels, dan mogen er dus geen drie personen achterin vervoerd worden.

Pakket of losse les?

Je moet je ook gaan bedenken of je een pakket wilt of losse lessen. Er zijn veel verschillende pakketten te kiezen, dus moet je bedenken wat het beste bij jou past. Doe je alles graag stap voor stap? Dan is de Rijopleiding in Stappen (RIS) misschien iets voor jou (zie tip 6). Misschien heb je liever een basisaantal lessen, met examens en tussentijdse toets erbij, dan kun je een pakket uitzoeken. Of misschien denk je ‘ik zie wel hoe het gaat’ en begin je gewoon met losse lessen.

Normaalgesproken ben je een jaar zoet met rijlessen. Gemiddeld gaat men uit van 40 lessen voor een personenauto. Het is een gemiddelde, je kunt een snelle leerling zijn of een langzame. Je kunt ook een spoedcursus gaan doen, om in een paar weken je rijbewijs te halen. Er zijn diverse rijscholen die aanbieden een rijbewijs binnen tien dagen te realiseren. Dit zijn doorgaans zware cursussen, waar je tijd, geld en uithoudingsvermogen voor in huis moet hebben. Je moet een snelle leerling zijn, dus in staat zijn dingen snel op te pikken. Sommige rijscholen bieden eerst een proefles aan van anderhalf uur, om te bezien of jij hiervoor wel een geschikte kandidaat bent. Uit ervaring is gebleken dat het zinloos is om langer dan twee uur achter elkaar rijles te krijgen. Na twee uur ben je uitgeput en je concentratie is op een laag pitje geraakt.

Uit onderzoek is gebleken dat je beter twee keer per week rijles kunt nemen in plaats van één keer. Je kunt beter een lange les nemen van twee uur dan een les van een uurtje.

Rijschool kiezen

Een goede rijopleiding is de basis voor een verantwoorde en veilige deelname aan het verkeer. Hoe kies je een goede rijschool? In ieder geval moet de rijschool erkend zijn door bijvoorbeeld de Bovag, zodat je weet dat alles volgens de regels gaat.

De ene rijschool is de andere niet. Er zijn veel verschillen. Het CBR raadt aan voor een grotere rijschool te kiezen. Een grotere rijschool heeft sneller vervanging als het gaat om ziekte van de rijinstructeur of een vervangende lesauto. Vraag aan de rijschoolhouder of je geld terug krijgt als een afspraak onverhoopt niet door gaat, of dat er dan mogelijkheid is om een les in te halen. Vraag ook naar de lesopbouw. Zijn de lessen zo ingericht dat ze in het begin eenvoudig te doen zijn, naar steeds moeilijkere behendigheid toe. Misschien vind je het niet zo belangrijk, maar als je een vaste instructeur hebt, kan deze jouw vorderingen beter bepalen dan wanneer je steeds van instructeur wisselt.

Een uitgangspunt voor het kiezen van een rijschool kan het slagingspercentage van de rijschool zijn. Kijk wel even naar het gemiddeld aantal lessen. Op de website rijschoolgegevens.nl vind je de slagingspercentages van alle (ingeschreven) rijscholen.

Wanneer je aandacht besteedt aan de verschillende tarieven van de rijscholen, neem dan ook in de berekening mee hoe lang de rijles duurt. Maak ook geheel kostenplaatje. Het is moeilijk in te schatten hoeveel lessen je nodig hebt. Vaak geven rijscholen de mogelijkheid een proefles te nemen (waar je wel voor moet betalen), waarna ze met je bespreken hoeveel lessen je ongeveer nodig zult hebben.

Simulator

Wil je graag wat minder lesuren maar toch veel oefenen? Dan kun je ervoor kiezen om een deel van de tijd door te brengen in een rijles simulator. De rijles simulator is soms technologisch zo hoogwaardig dat je de lessen ervaart als rijles op de openbare weg in de auto. In de rijles simulator zit een virtuele instructeur die je door de les loodst. Met de simulator kun je eindeloos oefenen. Pas als je een handeling beheerst ga je door naar de volgende les. De simulator is hierdoor voor iedereen uiterst geschikt om een rijopleiding voor te bereiden. Rijlessen nemen via een simulator kan behulpzaam zijn bij het weghalen van de eerste drempel voor het “echte” autorijden. Ook kun je als 17-jarige alvast kennis maken met de autorijles. Er zijn hele pakketten beschikbaar, met theorie-examen en praktijkexamen erbij.

Internet

Via verschillende sites kun je ook oefenen met een simulator. Deze zijn vaak wat moeilijk te besturen, maar helpen je wel bij het verkrijgen van inzicht en het leren van verkeersregels.

Verkeersoefenterrein

Sommige spoedcursussen maken gebruik van een verkeersoefenterrein. Hier kun je in een veilige omgeving in een speciale auto basishandelingen leren, zoals inparkeren, starten vanaf een helling, terugschakelen en bocht nemen. Je kunt op het oefenterrein zo vaak oefenen als je wilt. Er zit geen instructeur naast je in de auto. Dit is vooral gunstig als je het moeilijk vindt dat iemand je constant op de vingers kijkt. Het helpt je de auto te beheersen voordat je daadwerkelijk de weg op gaat. Dan zit er uiteraard wel een instructeur naast je.

Stapsgewijs

RIS (rijopleiding in stappen)is een speciale rijlesmethode die structuur aan de rijles geeft. De rijlessen bestaan uit vier modulen:

1. De auto bedienen en beheersen
2. Eenvoudige manoeuvres en verkeersituaties
3. Moeilijke bediening, beheersing, manoeuvres en situaties
4. Veilig en verantwoord rijden

Met deze methode doorloop je volgens een handleiding 46 handelingen zoals inhalen, rotonde rijden en de hellingproef. De handleiding (script) vertelt exact hoe de handeling dient te worden uitgevoerd. Het onderdeel “veilig en verantwoord rijden” wordt via een training gegeven in speciale verkeersveiligheidcentra. Voor iedere module wordt een toets afgenomen. De toets is een test in hoeverre je de materie eigen hebt gemaakt. Scoor je onvoldoende, dan krijg je gerichte adviezen om de volgende toets te verbeteren. De methode laat je steeds al voorbereidend werk doen op de praktijklessen. Hiervoor krijg je huiswerk mee. De rijles wordt hiermee effectiever, want de rijinstructeur hoeft niet teveel tijd te besteden aan de theorie. Door zelf zeer actief al bij de voorbereiding te zijn, kun je de rijlestijd verkorten.

Bij de RIS methode krijg je een leerlingenkaart, waarop bijgehouden wordt wat je vorderingen zijn. Je krijgt een tussentijdse toets. Dat is een proefexamen waarbij je rijvaardigheid op examenniveau wordt getoetst. Voordeel hierbij is dat je met de tussentijdse toets vrijstelling kunt verdienen voor de bijzondere verrichtingen van het praktijkexamen.

De RIS methode is een goede methode om het rijbewijs in korte tijd te halen. Bovendien is er een hoog slagingspercentage. De methode biedt een veilige basis om deel te nemen aan het verkeer na het behalen van je rijbewijs. Door thuis in eigen tempo en in eigen omgeving je voor te bereiden, kost het je geen lesgeld. Je betaalt alleen voor de daadwerkelijke rijlessen. Door de tussentijdse toetsen weet je precies waar je zwakke en goede plekken zitten. Dit geeft meer zekerheid voor het rijexamen.

Tips & Reacties

  • Laat de instructeur meerijden

    Zorg dat je rij-instructeur meegaat. De examinator heeft dan iemand om mee te praten, waardoor de examinator niet de hele tijd op je vingers kijkt.
    Tip van Sunny Schutte op 31 mei 2009
  • Comfortabel rijden

    Zorg dat je comfortabele kleding aanhebt. Het is niet prettig als je het te warm hebt, of wanneer je juist zit te bibberen van de kou. Denk ook om je schoenen, dus geen hoge hakken of te brede schoenen dat maakt het bedienen van de pedalen lastiger. Zorg dat je je op je gemak voelt, dan volgt de rest vanzelf.
    Tip van Fiona op 31 maart 2009

Deel je eigen tip over rijles

En maak kans op een cadeaubon ter waarde van € 25!